1937-02-16

EIDA

16-2-’37.

Geliefden –

Ingesloten een patroontje voor Marijke. Ik hoop dat je er uit wijs kunt worden. Als je zulke stelletjes maakt van dunne stof, lijkt me dat het leukst. Ikzelf heb voor Lisa: een hempje van reformstof met een gebreid broekje onder de jurkjes en een tjelana monjet . Als ze gaat slapen doe ik haar weer een luier aan. Die gebreide broekjes lijken met voor Batavia alleen goed voor ’s middags en ’s morgens vroeg vóór 8 uur. Daartussen lijken ze me te warm. Je kunt de gebreide broekjes op diezelfde hempjes dragen als je de broekjes van boven met een elastiekje doorrijgt, dat is erg praktisch. Dat ze niet direct uit die stoffen broekjes gegroeid is, kun je misschien wat oprijgjes maken vlak onder de band. Dit broekje moet voorstellen voor ± 1 jaar. Pas het maar. Voor onderweg op reis kan ze die gebreide broekjes het beste dragen, lijkt me; dat doe ik ook. – Als de kinderen tricot dragen in Batavia, zijn ze gauw warm, lijkt me en ik voel er het meest voor ze zo koel mogelijk te kleden, dan zijn ze op den duur het minst vatbaar. Dat modelletje van gebreid broekje dat Anneke Rempt voor Lisaatje maakte is heel goed voor dragen zonder luier. Het kan alleen 2 vingers minder breed en 2 of 3 vingers hoger. – Hopende jullie hulpkreet voldoende beantwoord te hebben, teken ik enz. – Hok’s oudste broer [2] heeft weer financiële steun gevraagd om boekhoudlessen te kunnen nemen. We zullen het nu wel moeten doen. Mamma wil niet meer bij hèm in huis, dus als Houw met verlof gaat, als wij terug zijn en ze is nòg van die mening, zal ze wel bij óns komen! – Was je niet verbaasd dat ik plotseling in Batavia zat?! Anneke stuurde een noodkreet, dat ze me beslist weer eens zien moest en zo kon ik alles combineren. Julie mag altijd graag haar vrienden om zich heen hebben en zo zaten we dinsdagavond met ons zessen, Bandoengers in Hotel des Indes in Batavia. We hadden een erg geslaagde avond, hoewel Wil en Julie vroeger weggingen. De volgende morgen naar boord – een voorproefje voor over 4 maanden. Axel en Beatrijs hadden niet in de gaten dat we al op de boot waren en beweerden steeds dat ze nu eindelijk weleens aan boord wilden! – We hadden het dolgezellig bij Anneke, die heel goed was, alleen weer erg zwaar, maar van verdere lasten of narigheid was niets te merken. Ze ziet er uitstekend uit. We kletsten 2 avonden heel lang, nadat we Thijs hadden uitgestuurd. Dat moesten we weer eens waárnemen, want het was lang geleden dat we elkaar eens rustig gesproken hadden. – Bij Anneke heb ik gemerkt wat een gehoorzame, gemakkelijke kinderen wij hebben! Axel gaat b.v. graag naar bed en slaapt meteen, net als ik altijd deed en doe. Maar dat tweetal kletst maar doór tot 9 uur vaak; ongelooflijk dat [3] ze er tegen kunnen. Axel zou de volgende dag zeurderig en hangerig zijn. Axel en Wytje gingen bijzonder goed samen. Ze waren het altijd eens. Tegenover Mennootje spanden ze samen. Het deed me denken aan Em’s uitroep eens: “jullie vechten ook altijd tegen mij!” Axel mocht altijd vóórop lopen in de rij als ze treintje speelden, en Menno liep dan huilend achteraan. Als vergoeding mocht hij dan met Lisa, maar dan kwamen de anderen ook. Lisa wekte aller bewondering. Overal waar ze komt trouwens. – Haar Oma Buitenzorg mag ze ook graag. Ze zat op Chinees Nieuwjaar steeds op haar arm en vond het best. Axel en zij kregen slofjes van die Oma. Aan Axel is elk nieuw kledingstuk enorm besteed. A. en Th. gaven veel raadgevingen. Ze zeggen dat Hok en ik alles in Innsbruck moeten kopen, zoals shorts en mantelpakje en ik volg die raad maar al te graag op; dat scheelt me weer veel in de toebereidselen. – Ik informeerde zelf naar een zee-baboe en kreeg te horen dat een goede ƒ 80 kostte. Nu heb ik voorlopig besloten ervan àf te zien, van dat geld kunnen we zó veel gezelligs kopen en aan boord heb ik toch niets anders als de kinderen. Tine vond het ook volkomen onnodig, in de 1e klas zijn ook niet zoveel kleine kinderen meestal. Anneke kon een heel goede krijgen van haar huisjongen. Ik heb die ƒ 50 geboden maar als ze niet wil, neem ik er geen. Als ik zeeziek ben, moet Hok maar optreden, 4 dagen misschien – Veel is er niet te doen – het eten wordt allemaal voor je neus gezet en Axel speelt op het kinderdek en Lisa zit in de box. – Ik had haar nu ook de hele morgen in de box om goed te wennen. Dan kan ze in Mieders ronddraven. In Batavia hadden we ook geen box en dat ging ook best – Als ze lang achtereen rondloopt, steekt ze haar duim in de mond en is moe. Twee

[Randje pag. 3] 

keer daags een wandeling en in de tuin baden, voldoet haar volkomen! 

Dag Eida. [4]

We waren nog bij Lies Andriessen, die ook vlakbij woont en weer haar beeldige meubels terug heeft. Genoten van de elektrische trein, van tram, bezochten Marietje Loe, aten bij Jan en Tine. Heel druk dus en alles plezierig – Ho woont in een vreselijk klein huisje. – Feliciteer Mevrouw Kunst van me – ik schrijf niemand meer, nu we al zo gauw komen! – Origineel dat Em en Dirk naar Zweden gaan, vast doen Em, je hebt het nodig als reserve voor de volgende warme jaren.

Dag Eida.

HOK

G. Het boek dat ik bij Junk bestelde kost gebonden 16.50 Mk - 25%, terwijl ik er een ƒ 2.- op rekening heb staan. De prijs valt dus erg mee. Mocht u mij het op mijn verjaardag willen geven, heel graag. – Graag zou ik ook Henri Bergson: De scheppende evolutie (vert. Marez Oyens) Uitgave Wereldbibliotheek voor mijn verjaardag willen. – De heer Zwierzychi is vandaag weer eens vriendelijk tegen me. U ziet wat een oud wijf hij is, wiens praatjes men met schouderophalen voorbij moet gaan. Helaas is hij de chef, zodat je steeds doen moet of je hem au serieux neemt. Meestal kijken we naar buiten en zeggen ja en neen, soms op een verkeerd tijdstip.

Nog 4 maanden en we zitten aan boord. Het schiet op. 

Dag Hok.

EIDA

Lieve Mam, koop dat boek van Bergson dan namens mij. Graag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HOK

Beste Dirk, 

Mocht je nog wat tijd over hebben vóór je ski-reisje, zou je dan nog voor me willen informeren wat een Ford V8, met een 2,2 L motor, 4 onder de kap kost; verder hetzelfde van Renault, Mona Quatre, 4 onder de kap. Adres van Renault vertegenwoordiger is Callandsplein [EIDA Lulofsstraat 105] Haag, tel. 116 157. 

Ook vragen of het Hollands invoerrecht er eventueel af kan, en nagaan of bij contante betaling er iets van de prijs af kan. Bij voorbaat bedankt. Wanneer de prijs weinig hoger is dan de Opel, dan prefereren we deze grotere modellen. Ik denk van hieruit de auto te bestellen, zodat we hem gedurende ons hele verlof hebben. Wellicht kun je de resp. vertegenwoordigers vragen me de beschrijving van de wagens toe te sturen. Ford 2,2 L wordt hier nog niet ingevoerd en de vertegenwoordiging van de Renault is me niet bekend. – Ons verlof nadert met rasse schreden. Vier maanden gaan gauw om, en ik begin zo zoetjes genoeg te krijgen van de dikwijls minder aangename sfeer waarin ik werken moet. Er is gelukkig kans dat mijn baas voor het einde van mijn verlof met pensioen gaat. Dag nog prettige vakantie verder. 

Hok en Eida.

Groeten aan Em en Anneke en kinderen.

EIDA

De  lengte van Lisa’s jurk van schouder tot zoom is 34 – veel langer zal ze wel niet zijn van de winter en zeker vooral op een heel smal gevalletje – ‘t is een onderkruipsel!

 

[5] HOK

Beste broer,

Ik herinner me dat je voor een jaar of twee eveneens het plan had boekhoudlessen te nemen. Toen vond je het ook reeds noodzakelijk in verband met de toekomst van je kinderen, behoud van je positie en eventuele promotie. Blijkbaar was het toen geen ernst en ben je van je plannen afgestapt, hoewel je zelf in had gezien hoe nodig het was. Het is mij moeilijk om te geloven dat het nu werkelijk ernst is. Ik wil echter voorlopig aannemen dat het inderdaad het geval is en dat jij nu eindelijk ook ingezien hebt dat van financiële steun mijnerzijds geen sprake kan zijn, zolang jij slechts met plannen rondloopt en de uitvoering daar­van steeds maar uitstelt tot een later tijdstip. Wanneer ik je financieel steun, bij wijze van voorschot dan wel op andere wijze, dan wil ik ook resultaten zien en niet steeds het gevoel hebben dat het geld een andere bestemming krijgt dan waarvoor het beschikbaar wordt gesteld.

Wil mij nu mededelen voor welk boekhoudexamen je je voorbereiden wilt, hoe lang die cursus duurt, wie de lessen geeft en hoeveel het cursusgeld bedraagt. Wil mij ook zeggen het adres van degeen die de lessen geeft. Dan zal ik je verzoek nog nader overwegen.

Met groeten,

Details

  • Plaats: Bandoeng, Ruysdaelweg 6
  • Auteur(s): Eida, Hok
  • Pagina's: 5
  • Soort: Luchtpostpapier
  • Bijzonderheden: Op onderste helft van pag. 4 briefje van Hok aan Dirk. Pag. 5 is getypte brief van Hok aan Ho, in kopie aan Moeder en Vader. Zie ook 1932-06-08 en 1936-03-10.
More in this category: « 1937-02-08 1937-02-23 »