Gebruiksaanwijzing

Eida en Hok in de Whippet, oktober 1931 Eida en Hok in de Whippet, oktober 1931

De website biedt een aantal 'ingangen' tot de brievencollectie. Het doorzoeken van de brieven kan:

 

1. Op jaar en vervolgens op datum

Het menu De brieven in de linkerkolom presenteert de brieven op volgorde van datum, ingedeeld naar het jaar waarin ze zijn geschreven. De lijsten geven de datum met een link naar de brief zelf en de eerste 20 woorden van elke brief.

2. Via Zoeken

Eveneens in de linkerkolom bevindt zich de functie Zoeken, waarmee de hele collectie op één of meerdere woorden kan worden doorzocht. De resultatenpagina geeft de mogelijkheid om zoekacties te verfijnen.

3. Via Zoeklijsten

In de rechterkolom bevindt zich het menu Zoeklijsten. De menu-items geven toegang tot alfabetische zoeklijsten die alle vindplaatsen in concordantie genereren. De pagina met resultaten geeft bovendien de mogelijkheid om zoekacties te verfijnen. Het onderdeel Eigennamen geeft een alfabetische lijst met de achternamen die in de brieven voorkomen. Geografie biedt een alfabetische lijst met geografische eigennamen. Onder Thema's bevindt zich een keuzemenu met 14 thema's. Ieder onderdeel genereert een deelverzameling uit de brieven op één thema. Het merendeel van de brieven kenmerkt zich voor meerdere deelverzamelingen tegelijk.

4. Via het menu Extra

Het menu Extra bevat vier verzamelingen brieven die om verschillende redenen (geschreven door anderen, niet vanuit Indië geschreven, geschreven in het kamp, etc.) niet tot het 'corpus' van de correspondentie behoren:

  1. De jaren 1928-1929: de aanloop
  2. De jaren 1940-1941: het begin van de oorlogstijd in Holland
  3. De jaren 1943-1945: de kamptijd op Java
  4. De jaren 1945-1946: de Bersiap-periode

Daarnaast bevat het menu Extra een verzameling documenten met betrekking tot de brieven, de herinneringen van dr. Lisa Tan aan haar kinderjaren in Indië, en een verzameling artikelen die aan de brievencollectie zijn gewijd.

Aan de voet van iedere individuele brief zijn tenslotte twee extra typen informatie toegevoegd: 

  1. Voetnoten bij de lopende tekst - voor zover van toepassing.
  2. Details - waarin het verzendadres, de auteur(s), het aantal pagina's van de originele brief, het type papier en verdere bijzonderheden op een rijtje staan.
More in this category: « Verantwoording