De website Brieven Tan-Schepers

Hok en Eida, Berlageweg 3, Bandoeng 1929 Hok en Eida, Berlageweg 3, Bandoeng 1929

De website Brieven Tan-Schepers is de online publicatie van de ca. 600 brieven die Eida Tan-Schepers en haar echtgenoot Tan Sin Hok tussen 1929 en 1946 vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland hebben gestuurd.

 

Polariteiten

Op het eerste gezicht vertelt de brievencollectie het verhaal van een jong echtpaar dat in de nadagen van de Nederlands kolonie een bestaan opbouwt in Indië. Maar naarmate we dieper in het materiaal doordringen, onthullen de brieven een wereld van gecompliceerde polariteiten: het huwelijk dat de Europese cultuur met de Aziatische samenbrengt en confronteert, het Nederlandse milieu in Bandoeng dat na drie eeuwen kolonisatie stilaan barstjes begint te vertonen, de afstand tot geliefden in Nederland en de wereldpolitiek die zich in het dagelijks leven weeft. Het begin van de oorlog in de Pacific in december 1941 luidt tenslotte het einde van een tijdperk in. Ook voor het gezin Tan-Schepers.

 

Getuigenis

Vanuit de overtuiging dat het hier om een uitzonderlijk document gaat, dat bovendien in een rijke context van bronnen en testimonia is gebed, heeft de Stichting Brieven Tan-Schepers (SBTS) zich ten doel gesteld om de brieven integraal te publiceren en te voorzien van een eigentijdse web-omgeving. In deze vorm is de collectie niet alleen een goed geschreven getuigenis van literaire waarde, maar ook een belangrijke bron voor specialisten, academici, educatieve instellingen en algemeen geïnteresseerden.