Stichting SBTS

Stichting Brieven Tan-Schepers

Culturele ANBI sinds 2011
Michelangelostraat 24 II
1077 CB Amsterdam
Email: contact@brieven-tan-schepers.nl
SBI-code: 94996

RSIN/Fiscaalnummer 8508.73.605
KvK: 53419375 Amsterdam
Oprichtingsdatum 26-08-2011

 

Bestuurssamenstelling

Mevrouw dr. Lisa Tan Hsi Ch’un - Voorzitter/Secretaris

Mevrouw Marijke Sterman-Vleeschdraager - Penningmeester

De heer ir Jeroen Tan

 

Beloningsbeleid

Stichting Brieven Tan-Schepers is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun positie in het bestuur.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel: Het in het kader van de geschiedwetenschap ordenen en voor wetenschappers en andere geïnteresseerden toegankelijk maken van de collectie van meer dan 600 brieven met sociaal- en cultuurhistorische waarde, die in de periode van negentienhonderd achtentwintig tot en met negentienhonderd zesenveertig vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland zijn verstuurd door Eida Tan-Schepers en haar echtgenoot, de gerenommeerde paleontoloog dr. ir. Tan Sin Hok, waarvan de originelen ondergebracht zullen worden bij het NIOD, en het voorzien van aanvullend/ondersteunend materiaal bij deze brieven en het verzorgen van publicaties en het geven van lezingen over het vorenstaande.

 

Activiteiten

Het publiceren van de getranscribeerde tekst van de collectie brieven Tan-Schepers op het internet via een dynamische website. Aangevuld met scans van de originele brieven, annotaties en beeldmateriaal. Het verwerven van fondsen om de beoogde website te ontwerpen, te programmeren, te beheren en te onderhouden.


Actueel verslag activiteiten 2019-2020/Actueel beleidsplan 2021.

 

Financiële verantwoording

De inkomsten van de Stichting Brieven Tan-Schepers bestonden tot en met 2013 uit subsidies en individuele donaties. Vanaf 2014 bestaan de inkomsten uitsluitend uit individuele donaties. Voor “Verkrijging en besteding inkomsten 2021" zie: Hoofdlijnen Actueel beleidsplan SBTS 2021.

Financiële verantwoording

More in this category: « De brieven Colofon »