1936-03-10

EIDA

10-3-’36.

Lieverdjes – Axel’s badpak is net af, het is erg leuk al zeg ik het zelf! Knalgeel met een punt middenvoor naar boven en daarin een ree van zwarte kruissteken – het bedekt alleen z’n buik, over de schouders met gele bretels. Ik ben er erg trots op zoals je ziet daarom weid ik er over uit! Het “ree-tje” haalde ik uit het kruisstekenboekje dat jullie me eens zonden, een erg gezellig ding, ook leuk voor Lisa’s jurkjes in de toekomst. – Het schaapje ligt nu te slapen onder het prieeltje op de zijgalerij. Ze is juist ingeënt, hetgeen ze met een vriendelijk gezicht onderging. Daar ze een dame is, heeft ze ’t op haar been. Wie weet is overigens de mode tegen dat ze groot is dat juist dat dát bloot gedragen wordt en altijd mouwen!!  Als haar benen net zo stevig blijven als nu kan ze ze overigens met trots vertonen! Ze kwam weer 140 gram aan, en haar “lijn” is weer stijgende – Dokter Poortman is enorm secuur. Hij komt over een week kijken naar de uitwerking van de inenting. Christie deed dat niet. Maar bij hem heb je ook zó een hoge rekening! Maar het zekere boven het onzekere! – Axel en Chrisje zijn met de dag onafscheidelijker en over [2] 2 weken gaan ze ’t huis al uit, vreselijk zal dat zijn. Ze zijn de hele dag samen in de weer en de morgen vliegt om. Ik heb hem nu verteld dat wij het volgend jaar met de boot naar Holland gaan naar Opa en Oma. Hij vindt dat enorm. Eerst naar Batavia met de trein, dat is al iets geweldigs want iedereen die bij ons weggaat, gaat naar Batavia. Henk gister. Hij at een avond bij ons, hij is altijd even gezellig. Ze maken zich wel ongerust over Henkje, die nu 2½, net als Mennootje, nog steeds niet los wil lopen, ook geen evenwicht heeft. Riek komt in juli hier met hem, weer een maand in de bergen; verleden jaar heeft hij dáár ook voor het eerst gelopen. Op Sumatra is ook geen kinderarts. Op hun plaats is alleen een chirurg en een Chinese tandarts, die enorm goed is, verder niks. Maar ’t klimaat is daar niet bepaald prettig. Enorm vochtig; en heet als Batavia. Ze maken het overigens goed. Ik deed een paar boodschappen voor hem, o.a. een blouse zocht ik uit, die hij als verrassing voor Riek wou meebrengen. Hij wilde zelf niet mee naar de winkels. Als dank zond hij een beeldig vaasje met orchideeën, hoe vind je, een mooie afscheidsgroet. – Axel is nu aan ’t eten, in z’n pyjama. Chrisje zit erbij, en af en toe hoor ik een gebrul. Ik laat Trui maar [3] scharrelen. Veel tact heeft ze niet. Als Axel zich niet wil laten aankleden, is ze boos en gaat met haar rug naar hem toe staan! Ze is dan erg nijdig tegen hem. Ze weet het verschil niet goed tussen streng en nors! Ze denkt dat streng is dat je moet snauwen. – We hadden gister een gezellige Vivosthee, de conversatie ging heftig over Hitler c.s. Toen we zaterdagavond uit de bioscoop kwamen, werd het bulletin verspreid van de Duitse troepen in het Rijnland. Ze hebben wel gelijk dat ze verontwaardigd zijn over het Frans-Russisch verdrag. Wanneer ze werkelijk zich aan de Volkenbond hielden, zou het hele verdrag overbodig zijn.  Jullie hebt Hitler zeker ook horen spreken of althans zijn rede gehoord. Maar jullie zijn misschien anti-Duits, maar haat is perse verkeerd, ook haat tegen Jodenhaters! – Vader is nu alweer haast jarig, jullie vieren het toch met je beiden, maar dan breekt de Paasvakantie al haast weer aan binnen een week of 3. Heerlijk dat Vader zoveel vakantie heeft. Daar hebben wij toch ons hele leven van mee geprofiteerd. Als ik nu Hok meemaak! Als de kinderen groter zijn, moet je wel met ze vakantie houden [4] als het enigszins kan. – Donderdagavond ging ik alleen naar de Kunstkring. Het was cel en piano, maar de cel was dilettantisch. Hok was blij dat hij niet meegegaan was. Zaterdag zagen we “She”[1] in de bioscoop, maar ik vind het boek een stuk mooier. Hok begon eerst met geologische fouten in de film vast te stellen, maar het was niet bij te houden! Een typische film. Zondag konden we weer niet gaan zwemmem, ik was p.f. en we moesten op verjaarsvisite van een kind Linn, bovendien was Hok aan één stuk aan ’t werk. Hij komt nergens meer, alleen bij de Hofstee’s. Hofstee had geen familie die in Winschoten dokter was, maar hij zegt dat veel families zo heten in ’t Noorden, net als bij ons Jansen en Meier. – Midden deze maand zal Em wel leven gaan voelen. De eerste baby immers met 4½ maand. Ze is nog niet erg dik volgens Mevrouw Zeeman. Misschien komt ze in de Paasvakantie bij ons. Het zou niks verkeerd voor haar zijn een tijdje in een koeler klimaat. Ik ben bang dat ze 1 of 2 dagen wil komen, dat is tegen de afspraak! – Hok heeft weer geweldig veel bladzijden geschreven, het wordt een feuilleton langzamerhand, steeds “wordt vervolgd”.

Dag Eida.

[5] HOK

Beste Broer,

De moeilijkheden waarin je nu verkeert, heb je volledig aan je zelf te wijten. Je levensregel, dat je vooral niet meer moet doen dan wat op een bepaald ogenblik van je gevraagd wordt, dat je met een minimale kennis en zonder dat je moeite hoeft te doen er ook komen kan, zal je steeds dieper in de put brengen. De tegenwoordige maatschappij heeft geen plaats voor zulke mensen. Je mag naar mijn mening blij zijn, dat je nog een betrekking hebt bij het gouvernement. En je hoeft je niet te verbazen, wanneer je ook deze plaats kwijt raakt, wanneer je niet meer energie toont en als je op dezelfde weg voortgaat. Je toekomst en die van je gezin ligt in je eigen handen. Wil je er geen verandering in brengen, nu, dan hoef je je niet te verwonderen dat je op een dag niets meer hebt en moet leven van liefdadigheid en in de kampong afzakken moet. Niemand kan je helpen, behalve je zelf.

Onder deze omstandigheden ben ik niet van plan je met meer te helpen dan absoluut noodzakelijk is. Het geld dat ik bezit, zal ik heus niet aan onnutte dingen wegsmijten en stellig niet om jou te helpen om met niets doen een goed bestaan te laten leiden. Dit moet je goed beseffen, en ik hoop dat het je ook duidelijk is, dat ik je nu voor de laatste keer help, om lessen te nemen.

Wat de boekhoudlessen betreft, het volgende. Neem clublessen, omdat ze goedkoper zijn en daarom niet minder goed hoeven te zijn. Welk instituut je neemt, moet je zelf uitmaken. Er bestaan 2 diploma’s, A en B. Voor het B examen heb je stellig de kennis van het A-gedeelte nodig. Voor dit A-gedeelte heb je 6 maanden nodig.

Ik zal je voorlopig helpen tot je dit A-examen hebt gehaald. Daarvoor geef ik je voor den duur van 6 maanden per maand ƒ 10,-. 

Indien je dan dit examen achter den rug hebt, kun je op verdere steun rekenen tot je ook het B-examen hebt. Faal je, dan hoef je niet meer bij me aan te kloppen, omdat ik dan alle vertrouwen in je verloren heb. Je hoeft dan niet bij me te komen met allerlei excuses voor het in gebreke blijven, omdat ik je dan toch niet geloven zal.

Bedenk dus wat je doet. Schrijf mij, wanneer je met de studie beginnen zult.

Gegroet,[1] “She”: film uit 1930 gebaseerd op de novelle “She” van Rider Haggard.

Details

  • Plaats: Bandoeng, Ruysdaelweg 6
  • Auteur(s): Eida, Hok
  • Pagina's: 5
  • Soort: Luchtpostpapier
  • Bijzonderheden: Pag.5 getypt, gericht aan Ho, kopie aan Vader en Moeder. In kantlijn in rood in handschrift Hok: ”niet verzonden”. Cf. Hok in brief 1932-06-08 aangaande: “Ho als bodemloos vat”
More in this category: « 1936-03-03 1936-03-17 »