1933-09-18

EIDA

[18/9/1933]

Geliefden alle twee – Hoe had jullie het op Em’s verjaardag? Deze komt net de dag erna aan, maar op deze dag wil Axeltje jullie toch een lief lachje toewerpen om je geluk te wensen. Is dát geen goed idee. Hoe vinden jullie onze “Koning”!! En dan de waakhond, lijkt wel een reuze herder, hè. – Jullie zit zeker al in spanning te wachten op bericht van Anneke maar ze wandelt nog gewoon met Wyt en wij corresponderen samen omdat ik al 3 maal kwam dat zij uit was. Maar van Zus Ortt hoorde ik dat ze ’t goed maakt, daar ze weer bij hen spelletjes speelde. Ik hoop maar dat het overdag gebeurt dat ik er direct bij kan zijn – Mevr. v. Vianen mag me ’s nachts ook best waarschuwen. Als ik voor m’n ene zuster ’s nachts om 1 uur op stap kan gaan, kan het voor de andere ook, wat jullie! Ik hoop dat ik dan nog weet hoe haar te helpen, want het is bij mij alweer 3 jaar geleden. Ja, anders zou Elsje al 3 jaar zijn bijna. Maar misschien krijg jullie nu toch een kleindochter. Het zou wel enig zijn. Voor Wytje zal het niet veel verschil uitmaken. Hij is met een jongetje al erg leuk, althans met Axel. Deze week viel me de eer te beurt door Wytje boven de auto gesteld te worden, zo verrukt was hij met m’n komst! Ik hoop maar dat het hem bij ons zal bevallen als zijn moeder bevalt! - Wij kregen van Em een briefkaart uit Djembel, 2½ uur van Soerabaja, heel enthousiast en van Dirk nog enthousiaster, dus was “reuze fijn”. Hij zal jullie trouwens ook wel in dergelijke bewoordingen schrijven. Dus we weten nog niets uit Soerabaja zelf. – Hok is naar een lezing gegaan over de Krakatau. Axel moest om half 8 nog eten, zodat ik niet meekon en me nu aan jullie wijdt. Morgenochtend heb ik weer dansoefenen, maar m’n heup zit verkeerd, van ’t gymnastiek doen zeker. Morgen zal ’t wel weer over zijn. – Ik heb nu nog maar een heel pieterig beetje bloedarmoede, over een maand ben ik waarschijnlijk 100%! – Van deze week niet veel nieuws. Ik ben steeds vroeg naar bed gegaan, dat was zalig! – maar het is alsof ik nooit weer zal bijslapen!! – Axel zit de hele dag haast rechtop, hij vindt liggen nu kinderachtig. Maar [2] natuurlijk vermoeit het hem na een half uurtje wel. En nu is hij direct om half 8 gaan slapen. Hij is deze maand weer 400 gram aangekomen, zodat hij nu op 2 ons na 10 kilo weegt! Op de kiek is hij toch niet vreselijk dik hè. Hij is ook net goed. De laatste tijd eet hij niet meer zoveel. Hij eet lang de porties niet op, die de dokter voorschrijft. Eergister at hij alleen de nasi tim en ’s avonds nog wat melk. Hij was snipverkouden en hoestte erg wat nu wat minder is. Hij heeft thymstroop als hoestdrank, maar houdt stijf zijn mond dicht als hij het ruikt. Ik moest ook zijn neusje als het erg verstopt was schoonmaken met een watje met waterstofsuperoxide, maar dat schijnt geweldig te prikken, zodat hij niet meer tot bedaren kon komen. Maar ’t hielp wel. De dokter vindt het goed als ik met hem naar Soerabaja gaf, maar Hok? Vrijdag komt Houw met Fanny logeren. Zij zijn gedetacheerd op Makassar, en moeten 28 sept. aan boord. Het is een financiële strop omdat hij ’t huis in Buitenzorg moet aanhouden voor die 2, 3 maanden. Het is wel leuk dat ze nog even aankomen. Ze gaan dan ook nog even naar Em. – Gisteravond had Hok een zeer geslaagde lezing van zijn Shiong Tih Hui waarvan hij adviseur is. Een dokter vertelde allerlei populairs over zuigelingen e.d. Het ging in ’t Maleis, dus bleef ik maar thuis, ook omdat ik erg verkouden was. Maar de volgende maal ga ik ook mee. Het was zo vol dat de mensen nog in de deuren moesten blijven staan. Een leuk succes voor zo hè. Als er nu maar wat leden bijkomen. Hij vertelde dat de zuigelingen zo stom behandeld worden zodat er 50% sterven, vreselijk hè. Ik hoop erg dat het helpt. Hij wil ook in ‘t Maleis een Moedercursus geven, geweldig. – Ik heb net de koraalmuziek overgeschreven waarop Mevr. v. Praag en ik dansen. Zij zei dat ik de sopraan moest dansen en zij de tenor, omdat ik ’t langst ben!, of dat ermee te maken heeft, weet ik niet. Ik hoop maar dat het iets wordt. Zij is minstens een hoofd kleiner dan ik, als dat maar niet gek staat. Wij zijn nu aan 2 dansen bezig. – Hoe was Irene’s logeerpartij? Ik krijg daar de volgende brief dus verslag [3] van. Haar zuster ligt nog steeds in ’t Ziekenhuis, maar ze gaat nu gelukkig vooruit. De baby wordt nog steeds door hun kennis mee gevoed. – Het begin van jullie brief was nog in Monte Carlo. Wat mooi is het daar. Ik hoop vast dat wij in ons verlof erheen kunnen gaan, ik vergis me, het is alweer een week verder. Vader’s lessen zijn alweer begonnen en Moeder’s huishouding loopt weer op de gewone manier op rolletjes; Marietje komt zaterdag ‘s morgens weer (ik kreeg juist een brief van haar!) en de bakker om 12 uur! Opeens zie ik je daar een brood nemen, dat zo zacht en vers is en met een tang uit de wagen van “Eigen Hulp” wordt gehaald. Is dat nog net als vroeger? Zeg, iedereen zegt dat Axel geweldig scheel is, zal hij dat houden of kan dat nog weggaan? Fijn dat jullie de film steeds meer bevalt, die van Axel bedoel ik. Hij is wel erg ernstig hè, maar dat is hij in ’t dagelijks leven juist niet. Wij zullen nu zijn blijheid eens vereeuwigen. – Ik beantwoord nu je brief, vandaar dat alles dwars door elkaar komt: ik was nu op de loopplank van de Sibajak niet de eerste, want Em en Dirk moesten ons kieken en wij hen, zodat iedereen al zijn plaatsje bij het trapje had veroverd. Maar Em en Dirk waren nergens te vinden toen ik al op ’t schip was, na veel tellen kwamen ze! – Ik hoop ook maar dat Dirk niets laat merken, als hij op haar verliefd mocht worden (wat vast zal gebeuren [HOK is het al!]) dat zou alles bederven. Ik heb ’t hem ook op ’t hart gedrukt. – Is die rekening van Nijhoff al voor de R’dammer van het volgend jaar? Dit jaar betaalden we toch al? Gireer het maar niet want wij willen hem afzeggen, veel te duur in deze tijden! [1] [HOK ik heb ’t nagezien: voor 1933 nog niet betaald, gaarne te gireren]. – Met Tek Bheng en Jeanne gaat het, dunkt me, al wat beter. Dat zij dol op hem is, is zeker. – Wat Bert Schutter betreft. Toen Dirk hier 27 aug. kwam, heb ik het hem al gevraagd of hij Bert kon gebruiken en later nog eens, maar hij is er niet verder op ingegaan en nu vraag ik het natuurlijk niet meer. Maar hij beweerde [4] dat hij een baan heeft in Tjimahi met die baas van hem, Punt, die elke paar maanden weer wat nieuws gaat ondernemen. Enfin, Bert vertrouwt hem; ik hoop zeer dat hij er nooit spijt van zal krijgen. Bert is geweldig laks; hij komt hier ook nooit eens uit zichzelf. Ik moet hem altijd aanporren hoewel hij wel graag hier komt, naar ik geloof. Hij zat lustig in Bogerijen en trekt zich er niets van aan of hij werk heeft of niet en hij kan nog best leven blijkbaar. Misschien vindt hij ’t wel makkelijk. –

We kregen net de aankondiging van ’t huwelijk van Zus en Jup. Goddank dat die 2 nu ook getrouwd zijn.

Houw is Nijverheidsconsulent, moet voorlichting geven op alle gebieden, maar hij is specialist voor de rijst en moet daarvoor naar Makassar.

Ik heb een nieuwe baboe sinds 2 weken, die kans gezien heeft een jurk te laten doorlopen. Ik was diepongelukkig, maar zocht een middel in m’n wasschrift van de Huishoudschool: plaatselijk betten met bleekwater, azijn en schoon water na. Het ging werkelijk enorm en nu kan ik hem weer aan. Ik ben zo blij, want ik kocht hem net verleden maand!

Ik heb “Wijde Verten” al haast uit. Ik vind het geweldig spannend hoewel het inderdaad achter staat bij het vorige. Er zijn weer van die fijne geestigheden in, maar de jongeman, die de hoofdpersoon is, is erg overdreven getekend, terwijl hij de ene vrouw bemint, denkt hij alweer aan de volgende. Hij heeft het hele dorp zowat al afgewerkt als hij 16 jaar is! oud en jong, en zijn moeder komt er haast niet meer in voor, terwijl ik haar sympathieker vind dan haar zoon. Maar toch is het een lezenswaardig boek.

Ik schreef aan Annie de Jong vandaag per mail. Ik wil nu eens vlug m’n correspondentie afdoen. – Wat gek dat Mientje ter Spill mij toch niet schreef voor mijn verjaardag! Dag groet Irene, als ze er nog is.

Eida. [5]

HOK

18/9’33

G. Ter vervanging van de kiek die u van Axel heeft, sturen we u hierbij een andere, die eergisteren genomen werd. Axeltje zit er mooi rechtop, zonder enkele steun. Hij toont zijn tandjes, 4 in getal en lacht in volle blijmoedigheid. Het is net alsof hij denkt: hier ben ik, hoe vindt u mij? En Cerberus, Tommy, die voor die gelegenheid als een grimmige waakhond poseert, ziet toe dat geen onverlaat hem nadert. – Axeltje is verkouden, het is een snuif- en kuchpartij van belang. Maar het hindert hem niet, zoals u op de kiek ziet. Op die dag was het heel erg, we hebben zijn neus heel goed moeten afdrogen voor de fotograaf hem nam. Zijn verkoudheid is op ons beiden overgeslagen. Het is nu ook zo’n nare triestige tijd. We zijn blijkbaar al in de regentijd, ofschoon officieel de droge tijd heerst. – Vader vraagt waarom de B.P.M. zo op onze Dienst gebeten is. Wel, om de reden, dat wij hun concessies zo duur maken! Onze Dienst wordt namelijk bij elke concessie aanvraag geraadpleegd, en daar we weten wat de waarde van een terrein is, kunnen ze ons niet zo gemakkelijk de terreinen voor een appel en een ei afhandig maken, wat vroeger nogal gebeurde. Vandaar dat B.P.M. – liever niet heeft dat onze Dienst blijft bestaan, althans in de tegenwoordige vorm. Ze kunnen nu zo gemakkelijk tegen ons ageren, omdat de Dienst geen directe economische resultaten afwerpt. Het grote publiek, de pers, vindt het daarom een luxe, die niet verantwoord kan worden voor deze depressie tijd. Dat er nog meer zal worden ingekrompen, is een feit. – Van harte gelukgewenst met de verjaardag van Em. Zij zal het bij haar kinderen erg gezellig hebben. Eida wil met oktober naar haar toe, maar ik vind het te ver voor Axeltje en ook die temperatuurs­wisselingen. Ik kan er gelukkig nog een paar weken over slapen. – Hoe Houw getrouwd is, weet ik niet. Daarover konden we nog niets te weten komen, omdat het bij hem thuis toen te druk was. Wel weten we dat ze een week lang hebben moeten fuiven! We zullen er nog wel meer van te horen krijgen als hij hier is. – Houw is Nijverheidsconsulent, speciaal belast met het geven van adviezen aan rijstpelmolenaars. Dat werk is een kolfje naar zijn hand, en hij weet er een hoop van; natuurlijk niet alleen door studie maar ook omdat hij opgegroeid is in een omgeving van rijst. Nu reist hij over heel Indië, om overal de mensen te helpen. [6] Hij wordt erg gewaardeerd, vooral in Chinese kringen. Hij kan zo goed met de mensen overweg.

Dag Hok.

EIDA

De kiek van Wyt en Axel kan er ook nog bij vóór de 10 gram op is.

Dag, E.

[Randje pag. 1]

Houw heeft op Celebes kiekjes voor mij meegekregen, de vorige maal van Nel Zürcher, moppig hè.

 

[1] Doorgestreept door Hok.

Details

  • Plaats: Bandoeng, Berlageweg 3
  • Auteur(s): Eida, Hok
  • Pagina's: 6
  • Soort: Luchtpostpapier
  • Bijzonderheden: A4 beschreven als A5 of kleiner (samen 3 gr)
More in this category: « 1933-09-12 1933-09-26 »