1933-07-11

EIDA

11-7-‘33

Geliefden – Er is een verrassing voor jullie onderweg, maar je moet nog een paar weken geduld hebben. Dat is de zaak heus waard!! – Dirk had geen vliegbrief van Em deze week, wat hij ook logisch vond omdat ze hem geen nieuws meer te schrijven zou hebben, maar nu wil hij graag van mij nieuws. Het enige wat ik hem kan vertellen is dat Em veel jurken koopt en bezoeken aflegt – meer was er deze week niet. Ik zou hem nog wel kunnen vertellen dat Moeder een nieuw dienstmeisje zal krijgen van de Huishoudschool, fijn is dat Mam, erg verstandig – al heb ik er zelf geen last meer van of nooit gehad sinds ons huwelijk dat ik zelf kopjes moest afwassen, toch begrijp ik dat dat niet elke dag is vol te houden! Leuk een wit chique wit manteltje, voor aan boord lijkt me enorm maar dan kun je ’t verder opbergen, althans na Bandoeng tot november als jullie de bergen ingaat. Hoe vind je Em, wat veel zul je nu zien! Je hoeft dus geen spijt te hebben dat je de vorige maal niet verder ging dan de Boroboedoer maar bij je lieve zusjes bleef! Heb je al gebruik gemaakt van je krediet bij de Nillmij in Den Haag – dat is een goed idee van Dirk. Zijn die jurken van Tante Leidie niet te ouwelijk? Dan kun je ze best dragen, het zal Dirk niets kunnen schelen als er maar een andere persoon in zit! En Moeder heeft dus al verstand van tennissen dat ze naar Em’s match ging kijken. Vind je ’t geen enige sport Mam? Ik ben zaterdag voor het eerst ook weer prettig er mee bezig geweest – tot nu deed ik het af en toe omdat ik vond dat ik er weer mee moest beginnen maar nu was het weer met plezier. M’n moeheid is weer over. Dat is toch vlug gegaan sinds ik Axel niet meer voedde. – Fijn succes Paatje, dat alle alfa’s door het eindexamen zijn. Hoeveel procent komt nu door het eindexamen van het aantal dat met de eerste klas begint? Is dat minder dan vroeger? Zijn de Gunnings nog niet geweest? Irene zal ook wel gauw komen want ze zit nu in Den Haag. – Vanavond ga ik met Anneke en Jeanne naar een plastische dansdemonstratie – Jeanne en ik maken al plannen voor lessen als zij hier in de buurt komt wonen. Ik wou het wel – we zouden veel aan elkaar kunnen hebben. Vanmorgen haalde ik haar om 10 uur uit haar bed (ze had weer laat getikt gisteravond) om boodschappen in de stad te doen, erg gezellig. Verleden week dansten we met hen op de Jaarbeurs waar Tek Bheng en ik een prijs wonnen met stoelendans en dan in plaats van de stoelen met cijfers – Als de muziek ophield moest je blijven staan en onder het dansen draaide de roulette, die net ons nummer aanwees, want een bof! Ik kreeg 3 handgeschilderde kleedjes en gaf er één aan Jeanne die er blij mee was ondanks dat Tek Bheng haar het terug wou laten geven, wat ze gelukkig niet deed. We hadden veel plezier die avond – de volgende dag had Hok vrij, dus dat was prachtig. Maar we [2] zijn de laatste tijd weer vreselijke bezig met uitgaan. Morgen is er een concert van een gitaarspeler, Segovia, die erg beroemd moet zijn, voor de Kunstkring. Verder heb ik tot mijn enorme schrik nog 8 onbeantwoorde brieven gevonden van Axel’s geboorte, het is werkelijk erg. Ondertussen heb ik een broek voor Axel gebreid – vanmorgen maakte Jeanne hem af – hij is heel groen, erg leuk; ik maakte er een truitje bij maar hou m’n hart vast of het wat zal worden.  – Onze nieuw verworven directrice van de IEVA heeft verzocht een andere te zoeken, daar het haar te zwaar is, kooklessen + huishouding – het is meer dan tragisch – we sukkelen erg, komt alles door het slijk der aarde dat we missen. Enfin, we zullen maar zeggen als de nood op z’n hoogst stijgt, is de redding nabij. Elke maand moet er bijgepast van de reserves daar we met contributies en schoolgelden niet toekomen en die reserve is nu geslonken tot ƒ 100.-! We hebben kans op ƒ 10.000 uit Batavia, maar het komt maar niet! – We hebben Greetje Garbo bewonderd in “As you desire me” een goede intrige met schitterend spel, alleen jammer dat haar tegenspeler Melvyn Douglas niet tegen haar op kon – ze moeten haar met Barrymore laten spelen, dat is een man met temperament! Ze droeg een keer zo’n moderne omgekeerde bloempot als hoed, stond weer echt bijzonder. Ik hoop zeer dat ik schreef dat maat 44 voor mij over ’t algemeen goed is. We zijn erg benieuwd naar het pak en naar Emma’s koffers, verder lekker niet!

Dag omhelsd, Eida. [3]

HOK

11 juli ‘33

G. Axeltje zal binnenkort een bedje krijgen. Het is in de maak, maar dom genoeg zijn de afmetingen zo, dat het onmogelijk door de deur van Axel’s kamer zal kunnen. Pogingen om de timmerman te bereiken, faalden. We zullen hopen, dat het morgen nog niet te laat is ; anders moet Axel maar onder de blote hemel slapen. – Hij is nog altijd niet van plan op te gaan zitten! We moeten nog wat geduld hebben. Wel heeft hij nieuwe geluiden ontdekt en laatst zei hij al “papa”, maar dit was per ongeluk. We zijn deze week weer veel uitgeweest. Schandelijk in deze tijden. Voor de padvinderij heb ik al een en ander te doen. Onze secretaris is ziek en nu moet ik ook de brieven schrijven, wat mij niet gemakkelijk afgaat, omdat de voertaal Maleis is. Gelukkig heb ik hulp. Wat een mastworp is? Een wijze van een touw vastmaken aan een mast. Ik heb hem kunnen maken, maar of ik nu er nog deskundig in ben, weet ik niet. Een platte knoop dient om twee touwen van gelijke dikte aan elkaar vast te maken. Wordt gebruikt bij het dichtbinden van pakjes. Het schreeuwen, of om een padvindersterm te  bezigen “het yellen”, heeft het zelfde doel als juichen of applaudisseren bij de grote mensen. Jongens maken graag gebruik van hun stembanden. Welnu, laat het ze doen, maar dan gedisciplineerd. Dat zeggen hun yells. Een der bekendste yells is: “Bi Pi, Bi, Pi; Baden Powell, Baden Powell; Chief, chief, chi-éf; Ra, ra, ra-á.” Ze dienen slechts als uiting van enthousiasme. Commando’s zijn het niet. Aan commando’s doet een goede leider niet! – Verder ben ik adviseur geworden van de afdeling Bandoeng van de Moedervereniging van onze padvinderij. Het heeft me nu nog geen werk gegeven. Ik dien als vlag en laten we hopen ook als initiatiefnemer. – Wat het proces Philips betreft; ik heb een octrooi van Philips in handen gekregen, waaruit ten duidelijkste blijkt, dat hun bewijsvoering voor de Raad van Justitie als boerenbedrog gekwalificeerd moet worden. Ze hebben nl. beweerd dat er slechts één methode bestaat om een bepaalde eigenschap aan een gloeidraad te geven; hebben lampen dus die eigenschap, dan is inbreuk gepleegd op hun patent (waarover het proces gaat). Dit octrooi blijkt nu, een andere methode aan te geven om die eigenschap te krijgen. – Hiermee zijn Philips’ winstkansen zeer gedaald, want de Raad van Justitie heeft haar voorlopige uitspraak juist gebaseerd op de onderstelling dat er slechts één methode bestaat, nl. die waarover geprocedeerd wordt. – Het is mij klaar, dat het Philips te doen was, om op minder faire wijze, de Indische markt te behouden. Het laatste is hun goed recht, maar de wijze waarop ze dit trachten te krijgen is niet mooi. Philips maakt zich er meer aan schuldig. Enfin, er bestaat moraal en handelsmoraal.

Dag Hok

Er is een verrassing op komst! Hebt geduld.

Details

  • Plaats: Bandoeng, Berlageweg 3
  • Auteur(s): Eida, Hok
  • Pagina's: 3
  • Soort: Luchtpostpapier
More in this category: « 1933-07-04 1933-07-18 »