1933-03-23

EIDA

23-3-‘33

Lieverdjes – Dat was een reuze vangst – Een mail en een vliegbrief. Fijn dat jullie er direct mee begonnen zijn al wil jullie dan eerst een maand op proef. Maar ik denk dat het jullie ook enorm zal bevallen – op 2 van deze vellen gaat toch erg veel. Er kunnen er heus 3 in. Ik heb nu veel te beantwoorden: het is bepaald een vergissing dat er na de Brussels lof geen hoeraatje naar jullie gegaan is, want het was zalig. Na die tijd heb ik het ook bij mijn langganan kunnen krijgen en nu eten we het soms zondag met kalfsoesters – zeer bijzondere lekkernij! – De Dennyson-rand  kwam wel degelijk over, maar we hingen hem nog niet op omdat de kamer al zo vol is met Emma’s en Anneke’s kleed en dat van Dien dat nog komen moet. De kamer is maar klein en er is geen wand meer over – in een groter huis kunnen we ’t later nog eens gebruiken. – Het kalenderblok is al sinds 1 januari in gebruik, we zijn daar altijd weer erg blij mee – heerlijk zo’n hulphersentje. We zijn nu nog steeds in de regentijd en ’s avonds is het erg koud in de auto en draag ik altijd m’n avondjasje en vilthoedje. Ter ere van de Koninginneschilderijen had ik het voiletje ook aan, ook droeg ik dit weleens in de bioscoop. Ik draag het net als Em, boven de ogen, wat een sympathie hè! Ik raak dus ook niet in de mazen verward! – Lous Groeneveld Meyer moest nu al naar de tandarts terwijl Emma’tje pas 3 weken was, wel ontzettend want je kunt gewoon nog niets hebben – Ik ben nog steeds niet gegaan, hoewel het bar nodig is – maar alweer na 1 april zal ik het doen, voor die datum geen tijd. – Het schiet nu al op, nog maar een week ruim, en ik heb de epiloog aan m’n gedicht nog niet – morgen komt de conférencière, verloofd meisje van ± 19 jaar, om 8 uur ’s morgens repeteren – ze zal in rok gaan dat lijkt me het leukst. Ze neemt de verzen kritiekloos aan, ik hoop erg dat ze genoeg gevoel voor humor heeft. Als het af is, stuur ik het jullie natuurlijk – we hebben expres 3 doorslagen gemaakt – d.w.z. Hok, want die heeft het getikt. – Irene is oververmoeid, blijft 3 dagen thuis, erg goed want dan is ze de volgende week fit. ’t Is alleen vervelend voor de kaartenverkoop. – Daarnet keurden Alex, Hok en nog een paar anderen en ik één van de jazzbands. Vermoedelijk nemen we er 2, dan zijn er geen pauzes tussen de dansen, lijkt me enorm.  Dat zaakje van die aandelen van Tek Bheng is helemaal geen gemene streek van hem, maar alleen een verdediging, daar de tegenpartij ook alle middelen gebruikt om Tek Bheng c.s. de landerijen te ontnemen. Bovendien heeft een advocaat hem dit aangeraden, zo zal de Wet het niet strafbaar achten. – Tek Bheng was helemaal niet de deur uit te krijgen verleden week – hij at ook bij ons en hij vond het enorm dat zijn brief nu de titel Mevrouw Tan moest dragen– Maar het is toch een gekke druif – hij vertelefoneert maar ƒ 600.- alsof het niks is, reist zijn vrouw tegemoet en als ik hem donateur of lid van de IEVA wil maken, zegt hij dat hij geen geld heeft en hij koopt sokken van 20 cent! Hij is net als ’t Gouvernement, zuinig op de guldens, maar royaal met de honderden – Ik heb ook een keer met hem gewed om bonbons en toen ik het gewonnen had, wou hij niet, merkwaardig hè.Ik heb hem gewoon 2 IEVA kaarten opgedrongen, kon me niets schelen, ik zei dat hij nu nooit meer een kaart kon kopen, want op 1 april zit hij aan boord. Ik heb dus die 2 kaarten nog eens verkocht! – Leuk dat het kleed via Zeylmans zo mooi in de gang staat. Achteraf was ik bang dat er in ’t hele huis geen plaatsje meer zou [2] zijn. Jullie gaat vast nog eens een zitje in de gang maken, als het er steeds gezelliger wordt. - Schreef ik weleens dat de vlinder op het kussen van Moeders verjaardag een ontwerp van Hok was? – Het lijkt me reuze als jullie zo’n nieuwe lamp in de kamer nemen. Nu met de vliegbrieven is goed licht nóg belangrijker! Het is geweldig hoe actief Vader zich weert in allerhande verenigingen. Zit je eigenlijk ook nog in het Algemeen Nederlands Verbond en hoor je nog weleens wat van de Effectenvereniging of heeft die het maar opgegeven? – Lieve Mam – ik zal direct naar Mevr. v. Vianen gaan – gelukkig ligt kwalijk nemen niet in haar lijn – Ze zal het wel eens zijn met een vriendin van De Jongh die daar ook niet aan deed omdat het haar teveel administratie kostte! Het is toch zo erg niet – je moet je daar niet zo over opwinden. – Kost alleen jullie afdraaitoestel ƒ 189, van Kodak? Dan scheelt het niet eens met hier. Eén zaak verkoopt hem voor ƒ 160.- een andere voor ƒ 200.- – Wat vreselijk dat Mevr. Kunst zo ziek is en zonder verpleging. Zou jij niet eens aan Marietje schrijven, Mam, met veel nadruk erop dat een verpleegster een uitkomst zou zijn? Ik denk dat Marietje het niet weet of niet op ’t idee komt. Toch misselijk dat Katy en Jaap haar verjaardag vergaten, maar toch is Jaap erg aan zijn ouders gehecht – hij begon laatst tenminste opeens dat zij al zo oud waren en hij ze misschien niet meer terug zou zien. – We zijn nog niet bij de Houseparty geweest, Anneke’s vriendin Irmgard is er ook bij, maar er is geen tijd. – Gisteravond was er Vivos, het afscheid van Irene dat ze vierden met een lezing over haar teerbeminde IEVA – we vertoonden ook de IEVA film en ik geloof wel dat het geheel in de smaak viel. – Mevrouw Gunning vond me er zo enorm goed uitzien, net of ik een verjongingskuur gedaan had, zei ze hoewel zoiets wel gek klinkt op mijn leeftijd! – We hebben weer een nieuwe strop doordat Toinie Chavannes niet langer in het IEVA bestuur blijft voor haar gezondheid, dus meteen de secretaresse + praeses eruit. – Verder heeft de man van de directrice van ’t IEVAhuis een baan in Semarang gekregen, zodat we haar ook zullen lozen, wat nog het ergste niet is. Maar opeens zitten we daar met open plekken, maar Irene, onvermoeid, weet alweer nieuwe mensen, moge het goeie zijn!! – Binnen 2 dagen moet ik opeens nog een driemaandelijks Vivos verslag maken! – Vanmorgen keurde ik de drukproef van ons aanplakbiljet – ik heb het met zwarte letters op groen laten drukken, zal misschien wel goed zijn. Het programma is ook al in de drukkerij, de penningmeesteresse heeft voor 40 advertenties gezorgd die ons ieder minstens ƒ 2.50 opbrengen, terwijl enige zelfs ƒ 5.- en ƒ 10.-, terwijl het drukken ons ƒ 40.- kost, dan verkopen we ze nog voor een kwartje, dus dat wordt een zoet winstje. – Mijn zog is nog steeds krap aan – bij de 4e voeding drinkt hij me helemaal leeg en dan kan ik de 5e pas laat geven vóór ik naar bed ga, dus dan wordt het 4 uur n.m. -10 uur n.m. - 6 uur v.m. Wel fijn dat Axel daarin zo makkelijk is. Vanmorgen kwamen Irene’s kinderen Axel helpen baden. We hebben eerst met hem in de wagen gewandeld, daar het zalig weer was. Ze zijn erg dol op Axel, die hun ook tegenlacht – Ik kreeg een brief van jullie Jo[1], bedank haar maar heel beminnelijk. “Ik antwoord natuurlijk weleens”. Het is voor het eerst dat ik niet veel voor Hok’s verjaardag weet en Irene is dezelfde dag jarig, wat lastig hè! – Ter ere van Vader’s verjaardag bakte ik een citroentaart, die Hok kans zag bijna achterelkaar op te eten. Ik mag dat wel! – Dag, hartelijk omhelsd.

Eida. [3]

HOK

G. De getikte brieven zijn dus niet in de smaak gevallen. Erg leuk dat u het kleedje, dat Zeylmans van Emmichoven bracht, mooi vond, en dat ook de brenger zelf in de smaak gevallen is. Hij kan inderdaad de mensen heel goed imiteren. – Axel is nu intussen weer wat groter geworden, hij heeft al pretenties. Wil ’s middags bij ons in bed, of wanneer dat overgeslagen wordt moet hij bij de thee aanwezig zijn. Hij doet niet anders dan lachen, als wij bij hem zijn. Hij weet ook hoe hij de aandacht wekken moet, namelijk traanloos huilen en net doen of er iets heel ergs met hem gebeurd is. Nauwelijks zijn we bij hem of hij lacht weer. – Eerstdaags zult u van München van een uitgever, een paar Marken toegezonden krijgen in opdracht van mij. Wilt u onze rekening daarmee crediteren. Het is geld wat ik voor het schrijven van een referaatje krijg. – Tek Bheng zal gedeeltelijk met Tante Leidie samen reizen. Ze gaat meen ik, maar tot Medan mee. Tek Bheng gaat verder om zijn vrouw in Colombo te halen. Van Tante Leidie heeft Eidje nog geen antwoord op haar brief, waarin ze o.a. zegt, dat wij niet van haar verwacht hebben dat ze, net als u, haar nichtje niet opzoekt. Ze moet er maar uit lezen, wat haar het beste lijkt. – Wat duur hebt u het afdraaitoestel gekregen! Had u geen tweedehandse kunnen krijgen? Wanneer de volgende film komt, is nog niet bekend. Het komt me voor dat een afdruk van de tweede film leuker geweest zou zijn, dan die van de eerste. – Jan en Tine waren niet van plan om direct door te gaan naar Holland. Het zou ook een te grote overgang zijn van Indië direct in de vocht van Holland te komen. Zij blijven er toch erg lang, zodat de schade gemakkelijk ingehaald zal kunnen worden. – Het verjaarspak(je?) is er nog niet, het zal over enige dagen wel hier zijn. – Eida is nu bezig een slot aan haar gedicht te maken. Erg moeilijk. – Wat zegt u van die geweldige regens, die er de laatste week hier gevallen zijn. Overstromingen overal. Hanneke Hijmans die haar zus aan boord bracht, kon niet over Cheribon naar Semarang komen. Ze moest over Bandoeng met de eendaagse tot Solo en daar overstappen. Zo kon ze even bij ons zijn. –

Dag Hok[1] Jullie Jo = waarschijnlijk het dienstmeisje van Moeder en Vader.

Details

  • Plaats: Bandoeng, Berlageweg 3
  • Auteur(s): Eida, Hok
  • Pagina's: 3
  • Soort: Luchtpostpapier
More in this category: « 1933-03-21 1933-03-29 »